Webpagina-poller

13-03-2021
poller.sh Script dat elke 5 minuten een webpagina pollt en deze als plain text afdrukt op de console.

Hij vervangt de <br>-tags door new lines.
#!/bin/bash
while :
do
content=$(wget mijnwebsite.nl/pad/pollmij.php -q -O -)
content="${content//<br>/$'\\n '}"
echo -e $content
sleep 5m
done


Hoe te gebruiken

Zet het script in een bestand poller.sh en maak het uitvoerbaar met:
chmod +x poller.sh
Run het script vanuit een terminalvenster:
./poller.sh

Automatisch

Zet dit script in crontab zodat het automatisch periodiek wordt uitgevoerd:
crontab -e
Bekijk 28 meer scripts
 
×
×