Scherm opnemen

20-03-2021
record.sh Een schermvideo maken kan ook als je aan het videobellen bent met apps als Google Meet, Microsoft Teams e.d.

Zodat je de vergadering nog eens kunt terugkijken.
#!/bin/bash
Uitvoer=/media/marcel/4TB/ff/schermvideo.mp4

ScreenRes=$(xdpyinfo | awk '/dimensions:/ { print $2; exit }')
ffmpeg -video_size $ScreenRes -framerate 25 -f x11grab -i :0.0+0,0 $Uitvoer
De regel met uitvoer moet je aanpassen aan je eigen situatie.

Toets q om de opname te beƫindigen.

Hoe te gebruiken

Zet het script in een bestand record.sh en maak het uitvoerbaar met:
chmod +x record.sh
Run het script vanuit een terminalvenster:
./record.sh

Automatisch

Zet dit script in crontab zodat het automatisch periodiek wordt uitgevoerd:
crontab -e
Bekijk 28 meer scripts
 
×
×