Raspberry Pi installeren zonder monitor

23-10-2019
Wifi op Raspberry Pi installeren voordat je hem boot (Headless Pi).

Veel Pi-toepassingen werken zonder monitor. Zoals bijvoorbeeld Octoprint. Dan moet je het SD-kaartje even prepareren:
wpa_supplicant.conf bestand in folder boot van het SD-kaartje aanmaken met de inhoud:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=nl

network={
ssid="Je netwerk SSID"
psk="Je netwerk PSK (wachtwoord)"
key_mgmt=WPA-PSK
}
Maak ook een leeg bestand ssh in de boot-folder aan.

Update juni 2022
Bij de nieuwe images van het Raspberry Pi OS hebben ze de user pi met wachtwoord raspberry verwijderd. Als aanvulling op het bovenstaande moet je een bestand met de naam userconf aanmaken in de boot-folder met de volgende inhoud:
pi:$6$/o7a2yWLgGyBFJ4u$ttBJxAashE2vjVigZ54FxHOfUH9A0S.2enOFkXUfkAIL1BlPnIkQBy1Ghpdc5RiXIWui5jBfPvLlZtvNuZCdY0


Hoe te gebruiken

Zet het script in een bestand en maak het uitvoerbaar met:
chmod +x 
Run het script vanuit een terminalvenster:
./

Automatisch

Zet dit script in crontab zodat het automatisch periodiek wordt uitgevoerd:
crontab -e
Bekijk 28 meer scripts
 
×
×