Raspberry Pi installeren zonder monitor

23-10-2019
Wifi op Raspberry Pi installeren voordat je hem boot (Headless Pi).

Veel Pi-toepassingen werken zonder monitor. Zoals bijvoorbeeld Octoprint. Dan moet je het SD-kaartje even prepareren:
wpa_supplicant.conf bestand in folder boot van het SD-kaartje aanmaken met de inhoud:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=nl

network={
ssid="Je netwerk SSID"
psk="Je netwerk PSK (wachtwoord)"
key_mgmt=WPA-PSK
}
Maak ook een leeg bestand ssh in de boot-folder aan.

Hoe te gebruiken

Zet het script in een bestand en maak het uitvoerbaar met:
chmod +x 
Run het script vanuit een terminalvenster:
./

Automatisch

Zet dit script in crontab zodat het automatisch periodiek wordt uitgevoerd:
crontab -e
Bekijk 27 meer scripts
 
×
×