Verwijder startkarakters

21-04-2022
verwijderkars.sh Verwijder de eerste N karakters van alle bestanden in een folder.

Verwijder de eerste N karakters van alle MP3-bestanden in een folder:
#!/bin/sh
#Verwijder de eerste N karakters van alle MP3's in de map

echo -n "Hoeveel karakters van het begin verwijderen?"
read aantal

aantal=$((aantal+1))
for i in *.mp3; do
newName=$(echo "$i" | cut -c$aantal-)
mv "$i" "$newName"
done


Hoe te gebruiken

Zet het script in een bestand verwijderkars.sh en maak het uitvoerbaar met:
chmod +x verwijderkars.sh
Run het script vanuit een terminalvenster:
./verwijderkars.sh

Automatisch

Zet dit script in crontab zodat het automatisch periodiek wordt uitgevoerd:
crontab -e
Bekijk 31 meer scripts
 
×
×