Wat is nu mijn downloadsnelheid?

08-01-2022
meet Een script om (snel!) de downloadsnelheid te tonen.

Script om binnen 100ms je huidige downloadsnelheid te meten. Ik ga dit script een keer gebruiken om een leuke download- (en upload-) meter te maken van een oude VU-meter met naald of zo.

#!/bin/bash
export LC_ALL=C
INTERFACE="eno1" #Dit invullen!

DOWNLOAD1=$(ifconfig $INTERFACE | egrep "RX packets" | awk '{print $5}')
sleep 0.1
DOWNLOAD2=$(ifconfig $INTERFACE | egrep "RX packets" | awk '{print $5}')
DownloadSpeed=$(awk "BEGIN {print ($DOWNLOAD2-$DOWNLOAD1)/1024/102.4 }")
echo "$DownloadSpeed Mb/s"


Hoe te gebruiken

Zet het script in een bestand meet en maak het uitvoerbaar met:
chmod +x meet
Run het script vanuit een terminalvenster:
./meet

Automatisch

Zet dit script in crontab zodat het automatisch periodiek wordt uitgevoerd:
crontab -e
Bekijk 31 meer scripts
 
×
×