Kleurrijke SSH-prompt

29-11-2021
Zodat je niet denkt dat je dat commando lokaal uitvoert als je remote bent ingelogd.

Om goed te zien dat je via SSH op een computer bent ingelogd kun je maar beter een duidelijke prompt hebben. Dat voorkomt vergissingen.

Voor een mooie SSH doe ik de volgende dingen:
  1. Zorg dat .bashrc wordt uitgevoerd na het inloggen via SSH (standaard is dat niet zo). Dan heb je tenminste het pad e.d. goed staan in je SSH-venster.
  2. Laat met een duidelijke kleur in de prompt zien dat je remote aan het werken bent.

Ik doe dat door het bestand .bash_profile (op de remote PC, waarnaar je inlogt) aan te passen. Bij mij was .bash_profile leeg.
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi

PS1='\[\033[1;36m\]REMOTE! ${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '


Hoe te gebruiken

Zet het script in een bestand en maak het uitvoerbaar met:
chmod +x 
Run het script vanuit een terminalvenster:
./

Automatisch

Zet dit script in crontab zodat het automatisch periodiek wordt uitgevoerd:
crontab -e
Bekijk 45 meer scripts
 
×
×