Verwijder bestanden ouder dan X dagen

04-05-2021
opschonen.sh Handig voor Octopi.

Verwijdert bestanden ouder dan 5 dagen:
find . -mtime +5 -exec rm {} \;
Dit moet ik wel eens doen om oude bestanden die ik naar Octoprint geĆ¼pload heb te verwijderen.

Hoe te gebruiken

Zet het script in een bestand opschonen.sh en maak het uitvoerbaar met:
chmod +x opschonen.sh
Run het script vanuit een terminalvenster:
./opschonen.sh

Automatisch

Zet dit script in crontab zodat het automatisch periodiek wordt uitgevoerd:
crontab -e
Bekijk 20 meer scripts
 
×