PDF comprimeren

02-11-2020
Als na het scannen van documenten blijkt dat de gegenereerde PDF te groot is (te veel MB's) dan kun je hem comprimeren. Er zijn online services die pretenderen dat te kunnen maar die werken niet met ingescande PDF's.

Zo kan het wel:
ghostscript -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/printer -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=output.pdf gescanddocument.pdf


Hoe te gebruiken

Zet het script in een bestand en maak het uitvoerbaar met:
chmod +x 
Run het script vanuit een terminalvenster:
./

Automatisch

Zet dit script in crontab zodat het automatisch periodiek wordt uitgevoerd:
crontab -e
Bekijk 28 meer scripts
 
×
×