marcelv
de hobbytechnoloog
Mijn site over doe-het-zelf-technologie met elektronica, 3D-printen en programmeren.
Marcel Veldhuizen
3 november 2020

PDF's comprimeren

Maak PDF's kleiner (commandline)
Als na het scannen van documenten blijkt dat de gegenereerde PDF te groot is (te veel MB's) dan kun je hem comprimeren. Er zijn online services die pretenderen dat te kunnen maar die werken niet met ingescande PDF's.
Zo kan het wel:
ghostscript -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/printer -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=output.pdf gescanddocument.pdf

 
 
Mocht een website waar ik naar verwijs uitvallen dan heb ik altijd nog een back-up.