marcelv
de hobbytechnoloog
Mijn site over doe-het-zelf-technologie met elektronica, 3D-printen en programmeren.
Marcel Veldhuizen
7 juli 2020

Octoprint-schermpje

Octoprint-cam-schermpje
De 3d-printer staat aan en hij gaat een paar uur printen. Ondertussen zit ik rustig in de mancave wat te gamen of een serie te kijken. Om dan toch de printer in de gaten te houden is er een klein schermpje waar ik het proces van de 3d-print op kan volgen.

Aan de 3d-printer hangt een webcam en die gaat naar Octoprint toe. De stream van die webcam kan ik dan zien in een webbrowser via http://192.168.0.51/webcam/?action=stream. Ik heb nu in de mancave een klein schermpje staan met een Raspberry Pi erin gemonteerd die automatisch via Chromium die stream laat zien.


De grote geel-met-rode knop is om de Raspberry Pi netjes een shutdown-commando te geven als ik vanuit de moviecave weer naar de bewoonde wereld vertrek.

Shutdown-knop

Omdat het schermpje geen toetsenbord of muis heeft heb ik een hardwarematige shutdown-knop nodig. Zodra je op die knop drukt voert hij een shutdown uit. Het shutdown-script dat hij dan aanroept heb ik in /home/pi gezet. Dat script heet shutdown.py en ziet er zo uit:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os

# Use the Broadcom SOC Pin numbers
# Setup the pin with internal pullups enabled and pin in reading mode.
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(21, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
# Our function on what to do when the button is pressed

def Shutdown(channel):
print("Shutting Down")
os.system("sudo shutdown -h now")

# Add our function to execute when the button pressed event happens
GPIO.add_event_detect(21, GPIO.FALLING, callback=Shutdown, bouncetime=2000)

while 1:
time.sleep(1)
Het script wordt tijdens het booten van de Pi automatisch opgestart door in /etc/rc.local vlak voor de regel met exit 0 deze regel toe te voegen:
sudo python3 /home/pi/shutdown.py &

Start Chromium fullscreen

Maak in de map /home/pi/.config/autostart het bestand webcam.desktop aan. Zet daar het volgende in:
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Webcam
Exec=/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs --disable-infobars --kiosk http://192.168.0.51/webcam/?action=stream

Screensaver uitschakelen

In de map /etc/profile.d een bestand toevoegen met de naam schermaltijdaan.sh en daar dit in plakken:
xset -display :0 s off
xset -display :0 s noblank
xset -display :0 -dpms
unclutter -display :0 &
Ik deed nog een sudo chmod +x schermaltijdaan.sh.

Download

Drukknop-behuizing (OpenScad)
Behuizing 7'' scherm
?
 
 
Mocht een website waar ik naar verwijs uitvallen dan heb ik altijd nog een back-up.