marcelv
de hobbytechnoloog
Mijn site over doe-het-zelf-technologie met elektronica, 3D-printen en programmeren.
Marcel Veldhuizen
23 oktober 2019

Headless Pi

Raspberry Pi Wifi installeren voordat je hem boot
Raspberry Pi Wifi installeren voordat je hem voor de eerste keer opstart.
wpa_supplicant.conf bestand in folder boot van het SD-kaartje aanmaken met de inhoud:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=nl

network={
ssid="«your_SSID»"
psk="«your_PSK»"
key_mgmt=WPA-PSK
}
Maak ook een leeg bestand ssh in de boot-folder aan.
 
 
Mocht een website waar ik naar verwijs uitvallen dan heb ik altijd nog een back-up.